ZARZĄD:
Prezes Zarządu – Aneta Lato-Żuchowska

RADA NADZORCZA:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Janusz Kaliszyk

Członek Rady Nadzorczej  – Agnieszka Nowakowska

Członek Rady Nadzorczej – Tomasz Jóźwik