ZARZĄD:
Prezes Zarządu – Tomasz Holc

RADA NADZORCZA:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Janusz Kaliszyk
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Bożena Grybalow
Członek Rady Nadzorczej – Tomasz Jóźwik