Akcjonariuszami Spółki są:

  • ELEKTRIM S.A. – posiada 32.401.833 akcje „imienne”, co stanowi 98,9% kapitału akcyjnego
  • TF SILESIA SP Z O.O. – posiada 296.067 akcji „imiennych”, co stanowi 0,9% kapitału akcyjnego
  • OSOBY FIZYCZNE – posiadają 55.390 akcji „na okaziciela”, co stanowi 0,2% kapitału akcyjnego

Elektrim S.A. – spółka notowana od 1992 roku do 2008 roku na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, powstała w wyniku prywatyzacji dawnego PTHZ Elektrim. Jest spółką holdingową z prawie 70 – letnią tradycją. Swoją działalność od lat koncentruje na branży energetycznej, telekomunikacyjnej oraz na rynku nieruchomości zarówno w kraju jak i za granicą.

Obecnie kluczowym elementem strategii Elektrim jest działalność w sektorze energetycznym, z którym jest nieprzerwanie związana od początku swojego istnienia. Elektrim poszczycić się może sukcesami i doświadczeniem w budowie gotowych obiektów energetycznych i przemysłowych usytuowanych na całym świecie np. w Grecji, Turcji, Bułgarii, Chinach i wielu innych krajach.