Spośród osiągnięć firmy warto wymienić dostawę urządzeń dla Elektrowni Opole 4 x 360 MW w roku 1996, oddanie do użytku 3 bloków po 210 MW w Elektrowni Kemerkoy w Turcji w roku 1997 (kontrakt opiewający na kwotę około 550 mln USD), czy przekazanie do eksploatacji największej w kraju instalacji odsiarczania spalin dla 4 bloków po 225 MW w Elektrowni Łaziska w roku 2000.

Elektrim Megadex była także głównym realizatorem bloków ciepłowniczych wykorzystujących przyjazną dla środowiska technologię fluidalnego spalania węgla kamiennego o niskiej emisji zanieczyszczeń: w roku 1997 w Ec. Bielsko-Biała i w roku 2000 w Ec. Katowice.

Elektrim Megadex SA była również generalnym realizatorem pierwszego etapu modernizacji Elektrowni Pątnów II należącej do Zespołu Elektrowni PAK – budowy pierwszego w Polsce bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne i jednocześnie największego wówczas w kraju bloku opalanego węglem brunatnym o mocy 460 MW.

W swej strategii rozwoju spółka Elektrim Megadex kładła zawsze silny nacisk na maksymalne zaspokajanie potrzeb swych klientów. Wyrazem tego było stałe poszerzanie oferty firmy o nowe produkty, jak chociażby bloki nadkrytyczne, obiekty energetyki rozproszonej (np. elektrociepłownie gazowe dla osiedli i gmin), przemysłowej, przesyłu paliw i gazów płynnych, utylizacji odpadów paleniskowych i komunalnych, obiekty wojskowe, obiekty produkujące energię ze źródeł odnawialnych (np. siłownie wiatrowe, spalarnie biomasy), ale także i rozwój usług, takich jak serwis posprzedażny, czy konsulting finansowy.

W latach 2015/2016 Elektrim Megadex SA była dostawcą biomasy dla Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA za kwotę blisko 35 mln złotych.