Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim-Megadex S.A. – 28 września 2021 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim-Megadex S.A. – 29 września 2020 roku