Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrim-Megadex S.A. – 27 czerwca 2024 roku

Ogłoszenie o przydziale akcji serii D

Ogłoszenie subskrypcji akcji serii D

Formularz zapisu na akcje serii D

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim-Megadex S.A. – 5 lipca 2023 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim-Megadex S.A. – 29 czerwca 2023 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim-Megadex S.A. – 26 września 2022 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim-Megadex S.A. – 28 września 2021 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim-Megadex S.A. – 29 września 2020 roku